stranica_banner

vijesti

Ako se ove nečistoće prvo ne uklone, naknadna obrada (odsoljavanje) se ne može provesti.Stoga je koagulacijska obrada vode važna karika u procesu obrade vode.

Koagulansi koji se obično koriste u postupku koagulacije su polialuminij klorid, poliferi sulfat, aluminij sulfat, željezov triklorid, itd. Sljedeće uglavnom predstavlja primjenu polialuminij klorida.

 

 

1. Temperatura vode

Temperatura vode ima očit utjecaj na učinak tretmana koagulacije.Kada je temperatura vode niska, hidroliza koagulansa je teža, posebno kada je temperatura vode niža od 5 ℃, brzina hidrolize je spora, a formirani flokulant ima labavu strukturu, visok sadržaj vode i fine čestice.Kada je temperatura vode niska, otapanje koloidnih čestica je pojačano, vrijeme flokulacije je dugo, a brzina taloženja spora.

Proces hidrolize polialuminijevog klorida je proces kontinuiranog oslobađanja H+.

3. Doziranje koagulansa

Kada je količina prevelika, jer koloidne čestice u vodi adsorbiraju prekomjernu količinu koagulansa, svojstvo naboja koloidnih čestica se mijenja, što rezultira zaostalom zamućenošću u efluentu ponovno.Proces koagulacije nije jednostavna kemijska reakcija, tako da se potrebna doza ne može odrediti prema izračunu, već bi se trebala odrediti prema specifičnoj kvaliteti vode kako bi se odredila odgovarajuća doza;

 

Koagulacijsko taloženje danas je široko korištena metoda za obradu vode.